Rozstrzygnięte

ZP-4/CLKP/2017

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Termin składania ofert:
31.05.2017 godz. 10:00
CPV:
30213000-5, 30213100-6, 30231300-0, 30216110-0, 30237200-1, 31682530-4, 48000000-8
Wartość zamówienia:
poniżej 209.000 euro

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod poz. 508466-N-2017 w dniu 18.05.2017 r.