Aktualności »

 • Dzięki uprzejmości KGP

  Sympozjum „95 lat polskiej Policji”

  W dniu 24 lipca 2014 roku w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej odbyło się sympozjum pod patronatem Marszałek Sejmu Ewy Kopacz zatytułowane „95 lat polskiej Policji”.

  Dodano: 24.07.2014
 • Życzenia z okazji Święta Policji

  Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr Waldemar Krawczyk składa serdeczne życzenia dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji.

  Dodano: 23.07.2014
 • Mianowanie funkcjonariuszy CLKP na wyższe stopnie policyjne oraz przyznanie funkcjonariuszom i pracownikom CLKP medali i odznak

  Z okazji Święta Policji funkcjonariusze Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji otrzymali mianowanie na wyższe stopnie policyjne. Policjantom i pracownikom zatrudnionym w CLKP przyznane zostały również medale i odznaki za szczególne zasługi w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego, długoletnią służbę, a także wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji.

  Dodano: 23.07.2014
 • Szkolenie warsztatowe poświęcone zmianom w procesie karnym

  W dniu 18 lipca 2014 roku w Hotelu Łazienkowskim w Warszawie odbyły się zorganizowane przez Biuro Służby Kryminalnej KGP warsztaty z udziałem Komendanta Głównego Policji, przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zastępców komendantów wojewódzkich policji ds. kryminalnych oraz naczelników wydziałów dochodzeniowo-śledczych poświęcone wprowadzanym zmianom do Kodeksu Postępowania Karnego.

  Dodano: 21.07.2014
 • Kurs dla techników kryminalistyki

  Dnia 15 lipca 2014 roku w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zakończył się specjalistyczny kurs dla techników kryminalistyki KDTK-2/1.

  Dodano: 16.07.2014
 • Audit w nadzorze w CLKP

  W dniu 11 lipca 2014 roku w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA przeprowadziło audit w nadzorze.

  Dodano: 14.07.2014
 • Umowa o współpracy między CLKP i UW

  W dniu 11 lipca 2014 roku Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i Uniwersytet Warszawski podpisały umowę o współpracy.

  Dodano: 11.07.2014
 • Wizyta grupy studentów z USA w CLKP

  W dniu 11 lipca 2014 roku w Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji odwiedzili studenci z New Haven University w USA, którzy przebywają w Polsce przez dwa tygodnie na mocy porozumienia między Komendantem Głównym Policji i amerykańską uczelnią.

  Dodano: 11.07.2014
 • Pierwsze spotkanie konsorcjum projektowego MicroMole

  W dniu 10 lipca 2014 roku w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli państw tworzących konsorcjum w sprawie realizacji projektu MicroMole poświęconego systemowi monitorowania ścieków, który ma służyć wykrywaniu nielegalnych laboratoriów narkotykowych.

  Dodano: 11.07.2014
 • Odprawa zastępców komendantów wojewódzkich (stołecznego) Policji ds. kryminalnych oraz naczelników zarządów Centralnego Biura Śledczego

  W dniach 8–10 lipca 2014 roku w Hotelu Łazienkowskim w Warszawie trwała odprawa zastępców komendantów wojewódzkich (stołecznego) Policji ds. kryminalnych oraz naczelników zarządów Centralnego Biura Śledczego poświęcona podsumowaniu pracy pionu kryminalnego za I półrocze 2014 roku.

  Dodano: 10.07.2014

Laboratoria w kraju

Zaloguj się

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter: Rejestracja w systemie

Jeśli chcesz edytować/usunąć swoje dane, zaloguj się.

Przypomnij hasło

Dostęp do zakładki Dla pracowników

Informacje o tym, jakiego loginu i hasła należy użyć, aby uzyskać dostęp do zakładki "Dla pracowników" na stronie CLKP otrzymali naczelnicy wszystkich wojewódzkich laboratoriów kryminalistycznych w kraju oraz naczelnik LK KSP. Każde laboratorium wojewódzkie oraz laboratorium KSP ma swój login i swoje hasło.

Osoby zainteresowane możliwością skorzystania z informacji zawartych w tej zakładce prosimy o kontakt z naczelnikami laboratoriów wojewódzkich bądź naczelnikiem laboratorium kryminalistycznego KSP. W przypadku braku możliwości uzyskania danych do logowania od właściwego naczelnika prosimy o kontakt:
krzysztofa.krowiranda@policja.gov.pl, tel. 158-50
katarzyna.machniak@policja.gov.pl, tel. 155-48