Zakład Biologii

Informujemy, że z dniem 4 sierpnia 2017 roku wchodzi w życie Zarządzenie nr 26 KGP regulujące funkcjonowanie bazy danych DNA.

Informujemy, że z dniem 4 sierpnia 2017 roku wchodzi w życie Zarządzenie nr 26 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wykonywania przez Policję zadań związanych z przetwarzaniem informacji o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) oraz prowadzeniem bazy danych DNA. Utraciło moc Zarządzenie 1565 KGP z dnia 29.12.2005 r.  w tej samej sprawie. Nowe Zarządzie KGP nr 26 wraz z załącznikami jest do pobrania w zakładce Krajowa baza danych DNA na stronach CLKP.