Badania informatyczne

Badania informatyczne polegaja na badaniu sprzętu komputerowego oraz analizie informacji zawartych na różnorodnych cyfrowych nośnikach danych. Do badań, oprócz komputerów, trafiają również urządzenia, takie jak nakładki do bankomatów (tzw. skimmery) czy rejestratory wideo. Liczną grupę analizowanych urządzeń stanowią telefony komórkowe przechowujące coraz więcej przydatnych z punktu widzenia informatyki śledczej danych. Biegli ze specjalności badania informatyczne zajmują się również sprawami, w których badane urządzenia i nośniki są nie narzędziem, a podmiotem przestępstwa (włamiania - uzyskanie nieuprawnionego dostępu, działanie wirusów).
Informacje zawarte na cyfrowych nośnikach danych (dyskach twardych, pamięci typu flash, kartach pamięci) analizowane są pod kątem ujawniania danych wskazanych w postanowieniu o zasięgnięciu opinii. Rutynową czynnością w takich przypadkach jest odzyskiwanie danych usuniętych z tych nośników (w wyniku celowego bądź niezamierzonego działania użytkownika).
 
BADANIA WYKONYWANE W CLKP:

BADANIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I CYFROWYCH NOŚNIKÓW DANYCH:
  • badania identyfikujące sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
  • ustalanie przeznaczenia urządzeń komputerowych, ich sprawności oraz zawartości ich pamięci
  • ustalanie i analiza zawartości cyfrowych nośników danych
  • odzyskiwanie danych z nośników cyfrowych.


PRZEDMIOTOWE BADANIA WYKONYWANE W LABORATORIACH KOMEND WOJEWÓDZKICH:

 

UWAGA: Szczegółowy zakres badań należy zawsze konsultować z właściwym terenowo laboratorium kryminalistycznym w kraju.

 

Kontakt:
tel. (22) 601-55-99
e-mail: anna.przewor@policja.gov.pl