Pozbawianie cech broni

Zatwierdzanie specyfikacji technicznych i potwierdzanie pozbawienia broni palnej cech użytkowych

CZYNNOŚCI WYKONYWANE W CLKP:
 
  • potwierdzanie pozbawienia cech użytkowych broni palnej wszelkiego rodzaju, typu i modelu i nanoszenie na niej stosownych oznaczeń.
 
Akty prawne:

 

Kontakt:

tel.:  22 601 55 94
faks: 22 601 32 17
e-mail: clkpz2@policja.gov.pl