Aktualności

Spotkanie świąteczne służb MSWiA

Data publikacji 28.03.2018

W dniu 27 marca 2018 roku w Hotelu Łazienkowskim obyło się spotkanie wielkanocne zorganizowane przez Służbę Ochrony Państwa dla przedstawicieli służb podległych MSWiA. Gościem honorowym był Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński, któremu towarzyszyli: Sekretarz Stanu Jarosław Zieliński oraz Podsekretarz Stanu Renata Szczęch.

Policja reprezentowana była przez Komendanta Głównego Policji, nadinsp. dra Jarosława Szymczyka wraz z zastępcami: nadinsp. Heleną Michalak i nadinsp. Janem Lachem. W spotkaniu uczestniczyli również dyrektorzy biur KGP, kierownictwo Centralnego Biura Śledczego Policji oraz dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, insp. dr n. med. Radosław Juźwiak. Obecni byli również przedstawiciele kierownictwa pozostałych służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Świąteczne życzenia kierowane były nie tylko do pracowników cywilnych i funkcjonariuszy, ale również do ich rodzin i najbliższych.

źródło: www.policja.pl