Aktualności

Jubileusz Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Data publikacji 28.03.2018

W dniu 23 marca 2018 roku odbyła się uroczystość obchodów pięciolecia Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW jest ośrodkiem naukowo-badawczym, którego głównym zadaniem jest prowadzenie zaawansowanych badań naukowych nad nowymi technologiami z zakresu m.in. energetyki, analityki, medycyny i biotechnologii. Centrum jest platformą transferu wiedzy i technologii do gospodarki, co jest osiągane poprzez wzmacnianie współpracy środowiska akademickiego z gospodarką. Na zaproszenie Dyrektora Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, Pani prof. dr hab. Ewy Bulskiej w uroczystościach z ramienia CLKP udział wzięli: insp. Adam Frankowski, Zastępca Dyrektora CLKP oraz insp. dr n. med. Magdalena Spólnicka, Kierownik Zakładu Biologii CLKP.