Aktualności

Odprawa służbowa Kierownictwa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z wojewódzkimi koordynatorami ds. techniki kryminalistycznej

Data publikacji 16.03.2018

W dniach 14–15 marca 2018 roku w Centrum Konferencyjnym Trylogia w Zielonce k/Warszawy odbyła się odprawa służbowa Kierownictwa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z wojewódzkimi koordynatorami ds. techniki kryminalistycznej.

Głównym tematem spotkania było podsumowanie funkcjonowania komórek techniki kryminalistycznej w 2017 roku, które przedstawił Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Techników Kryminalistyki mł. insp. mgr inż. Piotr Trojanowski. Uczestniczący w spotkaniu nadkom. Michał Białęcki Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego KGP, omówił aktualny stan wdrożenia w polskiej Policji systemu rejestracji i nadzoru nad dowodami rzeczowymi w ramach Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo-Śledczych (ERCDŚ). Zastępca Kierownika Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile podinsp. Leszek Koźmiński poinformował o organizowanym przez Szkołę Policji w Pile Ogólnopolskim Konkursie „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2018”. W odprawie uczestniczyli także przedstawiciele Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – Zastępca Kierownika Zakładu Szkoleń Specjalnych CSP w Legionowie podinsp. Jarosław Piotrowski oraz wykładowca kom. Iwona Bogusz, która wygłosiła wykład na temat możliwości wykorzystania okrzemek w kryminalistyce. Zastępca Kierownika Zakładu Biologii CLKP Joanna Dąbrowska zaprezentowała model szkolenia certyfikowanych specjalistów z zakresu analizy plam krwawych. Wojewódzcy koordynatorzy ds. techniki kryminalistycznej omówili aktualny stan oraz plany dotyczące struktur komórek techniki kryminalistycznej zgodnie z Decyzją nr 347 KGP z dnia 4.11.2015 r. w sprawie wprowadzania Zasad i standardów funkcjonowania komórek techniki kryminalistycznej oraz sprawowania nadzoru nad komórkami techniki kryminalistycznej. Przedstawili również aktualny stan magazynowy oraz potrzeby w zakresie zakupów opakowań specjalistycznych do zabezpieczania śladów kryminalistycznych dla jednostek terenowych. Przekazali także informacje jaki sprzęt dla komórek techniki kryminalistycznej został zakupiony w 2017 roku. W ramach odprawy w siedzibie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie odbyło się szkolenie z zakresu weryfikacji autentyczności dokumentów i polskich banknotów obiegowych oraz stosowanych metod ich fałszerstw.

Podsumowania odprawy służbowej dokonał Zastępca Dyrektora CLKP insp. Adam Frankowski, który pozytywnie ocenił zmiany zachodzące w komórkach techniki kryminalistycznej jednostek terenowych, szczególnie tworzenie w małych jednostkach, liczących kilku techników kryminalistyki Międzypowiatowych/Miedzyrejonowych Zespołów Techniki Kryminalistycznej. Pozytywnie także zaopiniował podręcznik dobrych praktyk (standardów pracy) technika kryminalistyki na miejscu zdarzenia, który tworzony jest przez biegłych laboratoriów kryminalistycznych, techników kryminalistyki, wykładowców szkół policyjnych i przedstawicieli Biura Kryminalnego KGP.