Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rozpoczęcie dwóch nowych projektów finansowanych z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Data publikacji 29.06.2017

W dniu 30 maja 2017 roku podpisano porozumienie finansowe rozpoczynające dwa projekty realizowane przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji - „Innowacyjne narzędzia do akwizycji i zabezpieczenia danych cyfrowych” oraz „Budowa centralnego systemu informacji o plikach związanych z działalnością przestępczą”.

Oba projekty finansowane są z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którego beneficjentem jest Komenda Główna Policji. Podpisanie porozumień finansowych jest zwieńczeniem ponad rocznych przygotowań, niezbędnych do rozpoczęcia projektu. Całkowity koszt obu projektów to 4 162 300 PLN.

Celem pierwszego z projektów jest stworzenie i udostępnienie organom policji nowego narzędzia, pozwalającego na zabezpieczanie szerokiego spektrum danych cyfrowych (w tym danych ulotnych), z wykorzystaniem unikatowych algorytmów, pozwalających na wykonanie szybszej kopii binarnej przy użyciu technik rapid samplingu oraz metody sifting collectors.

Drugi z projektów koncentruje się na stworzeniu centralnego serwera gromadzącego hasze plików tj. obliczonych, jednokierunkowych funkcji skrótu, pozwalających na natychmiastową identyfikację plików sklasyfikowanych przez policyjnych biegłych jako pliki związane z działalnością przestępczą oraz identyfikatorów plików, których analiza jest zbędna z uwagi na to, że nie zawierają one istotnych z punktu widzenia informatyki śledczej danych. Pozwoli to na przyspieszenie analiz post mortem nośników cyfrowych i przyczyni się do zwiększenia skuteczności i szybkości działania organów ścigania w odniesieniu do analiz informatycznych. W ramach projektu na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji zakupione zostanie specjalistyczne oprogramowanie oraz wysokowydajne stacje robocze.

Z ramienia CLKP projekt będzie nadzorować mgr Artur Bujak oraz dr Krystian Wiciarz z Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP.

Bliżej o projektach realizowanych w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w latach 2014-2020 można dowiedzieć się na stronie internetowej link.