Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kurs dla biegłych kryminalistyki w ramach programu Erasmus+

Data publikacji 31.03.2017

W dniach 27–31 marca 2017 roku CLKP organizowało pilotażowe szkolenie dla 17 biegłych z Czech i Słowacji w ramach projektu „Wspólnie przeciwko przestępczości przez edukację” finansowanego z Programu Erasmus+.

Po oficjalnym powitaniu przez p.o. Dyrektora CLKP, insp. Adama Frankowskiego, biegli zapoznali się ze strukturą i funkcjonowaniem poszczególnych Zakładów CLKP. W Zakładzie Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych, zaznajomili się z metodami badawczymi, wykorzystywanymi przy badaniu dokumentów i cyfrowych nośników danych, jak również z metodami analizy nagrań audio i wideo. Dużym zainteresowaniem gości cieszyła się strzelnica badawcza CLKP oraz zbiory łusek i pocisków. Gościom zaprezentowano również Zakład Chemii, gdzie omówiono proces zabezpieczania oraz analizy mikrośladów i substancji psychoaktywnych. W Zakładzie Biologii biegli zapoznali się z procesem badań DNA, natomiast w Zakładzie Daktyloskopii CLKP zwiedzili pracownię przeznaczoną do wizualizacji śladów daktyloskopijnych, salę ze stanowiskami służącymi do obsługi Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej AFIS oraz Centralną Registraturę Daktyloskopijną.

Biegli z Czech i Słowacji zapoznali się z polskimi przepisami prawnymi dotyczącymi pracy biegłych, systemem ich szkolenia, a także organizacją i metodami prowadzenia oględzin miejsc zdarzeń. Wysłuchali również prezentacji dotyczącej współpracy międzynarodowej CLKP oraz projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez laboratorium.

Uczestnicy szkolenia wzięli udział w 19. Międzynarodowych Targach Analityki i Technik Pomiarowych (EuroLab) oraz 6. Międzynarodowych Targach Techniki Kryminalistycznej (Crimelab), gdzie zapoznali się z najnowszymi ofertami producentów oraz dystrybutorów produktów i usług wykorzystywanych w technice kryminalistycznej i badaniach laboratoryjnych.

Goście z Czech i Słowacji mieli również okazję wymienić doświadczenia z biegłymi CLKP, z zakresu ich specjalności, omówić stosowane metody badawcze oraz procedury z zakresu kontroli jakości, które obowiązują w laboratorium polskim, czeskim i słowackim.

Szkolenie prowadzili p.o. Dyrektor CLKP, insp. Adam Frankowski oraz mł. insp. Piotr Trojanowski, Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Techników Kryminalistyki. Za organizację logistyczną szkolenia odpowiedzialna była Pani Katarzyna Zwierzyk, Specjalista Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP.