Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

IX Dzień Twórczej Resocjalizacji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Data publikacji 30.03.2017

W dniu 29 marca 2017 roku na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się konferencja pt. „Kryminologia i kryminalistyka w służbie pedagogiki resocjalizacyjnej” zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Resocjalizacji „DWA ŚWIATY” działające przy Zakładzie Resocjalizacji Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM.

W trakcie konferencji ukazano i omówiono m.in. kryminologiczne aspekty działania sprawcy, problematykę uzależnień przestępczych oraz zagadnienia związane z profilowaniem kryminalnym. W Dniu Twórczej Resocjalizacji uczestniczyli przedstawiciele władz uczelni a także szerokie grono studentów i specjalistów z zakresu resocjalizacji, penitencjarystyki, kryminologii oraz kryminalistyki. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowała pani Agnieszka Łukomska, p.o. Naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego, która wraz z nadkom. Michałem Białęckim, Naczelnikiem Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji wygłosiła prelekcję pt. „Pion kryminalny w Policji” przybliżając praktyczne aspekty funkcjonowania policyjnej służby kryminalnej i techniki kryminalistycznej.