Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium Rady Naukowej CLKP pt. "Wizualizacja śladów - nowe trendy vs. tradycyjne podejście"

Data publikacji 24.03.2017

W dniu 22 marca 2017 roku odbyło się seminarium Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji pt. "Wizualizacja śladów - nowe trendy vs. tradycyjne podejście".

Podczas seminarium zostały zestawione ze sobą i porównane sekwencje metod ujawniania śladów zalecane w wydanym w 2006 roku przez Wydawnictwo CLK KGP "Przewodniku po metodach wizualizacji śladów daktyloskopijnych", z odpowiadającymi im sekwencjami przedstawionymi w przewodniku "Fingermark Visualisation Manual", wydanym w 2014 roku przez brytyjski Home Office. Omówiono pod tym kątem zarówno ujawnianie śladów "typowych" - pozostawionych substancją potowo-tłuszczową na podłożach chłonnych, semiporowatych i niechłonnych, jak i wizualizację śladów na powierzchniach "trudnych" oraz wizualizację śladów zabrudzonych substancjami, takimi jak tłuszcze lub krew. Wykład wygłosiła mgr Karolina Kozdrój-Miler - biegła z Zakładu Daktyloskopii CLKP.