Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty szkoleniowe dla użytkowników aplikacji „Forensic Aid for Vehicle Identification – FAVI”

Data publikacji 17.03.2017

W dniach 15–17 marca 2017 roku w Zielonce odbywają się warsztaty szkoleniowe dla użytkowników aplikacji „Forensic Aid for Vehicle Identification – FAVI”. Spotkanie, którego organizatorem jest Zakład Broni i Mechanoskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, zostało otwarte przez insp. Małgorzatę Kwietniewską, Zastępcę Dyrektora CLKP.

W warsztatach udział biorą funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej zajmujący się zwalczaniem przestępczości samochodowej oraz biegli i specjaliści z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji i wszystkich laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji, jak również z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. W zajęciach uczestniczą także przedstawiciele  Naukowo-Badawczego Instytutu Kryminalistyki Białorusi, Centrum Badań Kryminalistycznych Policji Litwy, Instytutu Kryminalistyki Słowacji, Naukowego Instytutu Badawczego Nauk Kryminalistycznych Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy oraz funkcjonariusze policji niemieckiej z Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych Policyjnych i Celnych w Świecku. Charakterystykę przestępczości samochodowej w Nowym Jorku (USA) omówił sierżant Martin Toczek z Departamentu Policji Nowego Jorku. Spotkanie poświęcone jest głównie wprowadzonym w 2016 roku modernizacjom aplikacji oraz omówieniu propozycji kolejnych zmian, które należałoby wprowadzić, aby poprawić działanie programu w przyszłości.

Z ramienia CLKP warsztaty prowadzą: mł. insp. Krzysztof Ćwik, Kierownik Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP, administratorzy systemu FAVI Pani Jolanta Siwek, podinsp. Wojciech Ceglarski, asp. Krzysztof Biskup, specjalista badawczo-techniczny oraz podkom. Robert Mróz specjalista z ww. zakładu.