Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium Rady Naukowej CLKP „Zastosowanie platformy mobilnej do wsparcia badań kryminalistycznych w warunkach skażenia CBRN”

Data publikacji 14.03.2017

W dniu 9 marca 2017 roku odbyło się seminarium Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji pt. „Zastosowanie platformy mobilnej do wsparcia badań kryminalistycznych w warunkach skażenia CBRN”.

Podczas seminarium przedstawione zostały możliwości platformy mobilnej do wykrywania zagrożeń CBRN (chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne). W trakcie wykładu omówiono również sposoby ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych przy pomocy platformy w warunkach skażenia, stanowiącego poważne zagrożenie życia i zdrowia, bądź uniemożliwiające wykonywanie tych czynności przez człowieka. Uczestnikom seminarium zaprezentowano także materiał filmowy, w którym pokazano w symulowanych warunkach miejsc zdarzeń, użycie narzędzi kryminalistycznych oraz urządzeń zabudowanych na platformie mobilnej. Film powstał w ramach zrealizowanego w CLKP projektu „Robot” Nr O ROB 0015 01/ID15/1 pt.: „Zaprojektowanie mobilnej platformy do wsparcia badań kryminalistycznych miejsc zdarzeń, w których może występować zagrożenie CBRN (Chemiczne, Biologiczne, Radiologiczne, Nuklearne)” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/2011 na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Wykład wygłosiła mgr inż. Ewa Jędrych biegła z Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP.