Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Automatyczna wymiana danych daktyloskopijnych ze Szwecją i Hiszpanią

Data publikacji 09.03.2017

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. wymiany danych daktyloskopijnych, funkcjonujący w Zakładzie Daktyloskopii CLKP, od 9 marca 2017 roku rozpoczął automatyczną międzynarodową wymianę danych daktyloskopijnych ze Szwecją, a od 13 marca 2017 roku z Hiszpanią.

Polska prowadzi obecnie automatyczną wymianę danych daktyloskopijnych z Austrią, Słowacją, Republiką Czeską, Bułgarią, Litwą, Belgią, Maltą, Cyprem, Niemcami, Słowenią, Rumunią, Węgrami, Holandią, Szwecją i Hiszpanią. Kolejne połączenia testowane są z Estonią, Łotwą i Finlandią.