Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie otwierające realizację projektu CRO STAT w ramach Twinning Light

Data publikacji 06.03.2017

W dniu 7 marca 2017 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Zagrzebiu (Chorwacja) odbywa się uroczyste otwarcie projektu „Wykorzystanie zaawansowanych programów statystycznych w rutynowej analizie profili DNA na potrzeby kryminalistyki” (Advanced biostatistics in routine forensic DNA casework - CRO STAT), realizowanego w ramach Współpracy Bliźniaczej (Twinning Light) przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i Centrum Nauk Kryminalistycznych „Ivan Vucetic”.

Podczas spotkania inauguracyjnego p.o. Zastępca Dyrektora CLKP kom. dr n. med. Renata Zbieć - Piekarska - kierownik projektu ze strony polskiej, przedstawiła prezentację na temat polskiej kryminalistyki oraz funkcjonowania CLKP jako instytutu badawczego, a także omówiła realizowane w CLKP projekty badawcze z obszaru genetyki sądowej.

W uroczystości uczestniczą również: Pan Maciej Szymański – Ambasador Polski w Chorwacji, Pan Zvonimir Vnučec – Zastępca Komendanta Głównego Chorwackiej Policji, Pani Marina Mandić – przedstawiciel Biura Dyrekcji Generalnej Policji Chorwackiej, Pani Nirvana Sokolovski – Zastępca Dyrektora Centralnej Jednostki Finansowo-Kontraktującej w Chorwacji oraz Pan Dražen Mayka – Zastępca Dyrektora Centrum Nauk Kryminalistycznych „Ivan Vucetic”, beneficjenta i lidera projektu ze strony chorwackiej.