Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa wojewódzkich koordynatorów ds. techniki kryminalistycznej

Data publikacji 02.03.2017

W dniach 28 lutego-1 marca 2017 roku w Szkole Policji w Pile odbyło się spotkanie wojewódzkich koordynatorów ds. techniki kryminalistycznej wszystkich garnizonów Policji.

Odprawę prowadzili p.o. Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, insp. Adam Frankowski oraz Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Pile, insp. Mariusz Wiatr.

Wojewódzcy koordynatorzy ds. techniki kryminalistycznej przedstawili aktualny stan oraz plany dotyczące zmiany i dostosowania struktur komórek techniki kryminalistycznej zgodnie z Decyzją nr 347 KGP z dnia 4.11.2015 r. w sprawie wprowadzania zasad i standardów funkcjonowania komórek techniki kryminalistycznej oraz sprawowania nadzoru nad komórkami techniki kryminalistycznej. Omówiono także planowane na rok 2017 oceny jakości pracy komórek techniki kryminalistycznej.

p.o. Dyrektor CLKP insp. Adam Frankowski przedstawił sprawozdanie z funkcjonowania komórek techniki kryminalistycznej w 2016 roku. Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Techników Kryminalistyki mł. insp. Piotr Trojanowski przedstawił zagadnienia związane z organizacją w 2017 roku kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Policjant Służby Kryminalnej Roku oraz V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Miejsce Zdarzenia”. Omówiono także stan projektu pt. „Wspólnie przeciwko przestępczości przez edukację” realizowanego przez CLKP w ramach Programu Erasmus+ a przeznaczonego dla biegłych i techników kryminalistyki z Polski, Czech i Słowacji. Spotkanie poświęcono także dyskusji nad zmianami w programie kursu specjalistycznego dla techników kryminalistyki (KDTK) oraz rozpoczęcia prac nad przygotowaniem podręcznika dobrych praktyk pracy technika kryminalistyki na miejscu zdarzenia.

W odprawie uczestniczył także Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego KGP nadkom. Michał Białęcki, który przedstawił możliwości analityczne i sprawozdawcze Elektronicznego Rejestru Czynności Techniczno-Kryminalistycznych.

Uczestnicy odprawy wzięli również udział w szkoleniu z zakresu autentyczności polskich dokumentów tożsamości oraz banknotów, które przeprowadzili przedstawiciele Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.