Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji w CLKP

Data publikacji 21.02.2017

W dniu 20 lutego 2017 roku w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji wizytę złożył Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak wraz z Komendantem Głównym Policji nadinsp. dr. Jarosławem Szymczykiem oraz I Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzejem Szymczykiem.

W trakcie wizyty p.o. Dyrektor CLKP insp. Adam Frankowski omówił bieżącą działalność oraz prespektywy rozwoju Instytutu. Goście zapoznali się z pracą biegłych z Zakładu Chemii oraz Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP.