Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta przedstawicieli Biura Kulturalno - Gospodarczego Tajpej w CLKP

Data publikacji 16.02.2017

W dniu 16 lutego 2017 roku Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji gościło trzech przedstawicieli Biura Kulturalno-Gospodarczego Tajpej w Polsce.

Delegacja w składzie: Pan Henry M. J. Chen, Dyrektor Biura, Pani Michelle Hsiu-Ya Liu oraz Pan Yehshin Chu przedstawiła aktualny stan współpracy między Polską a Tajwanem, koncentrując się na aspektach związanych z pracą organów ścigania oraz podkreślając chęć nawiązania bliższej współpracy w zakresie techniki kryminalistycznej. Kierownictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji zaprezentowało profil działalności Instytutu, działania na rzecz wykrywania i zwalczania przestępczości, a także szeroko zakrojoną aktywność na polu badawczo-rozwojowym.

W trakcie wizyty goście zapoznali się również z funkcjonowaniem i zadaniami Zakładu Chemii oraz Zakładu Broni i Mechanoskopii.

Z ramienia CLKP w spotkaniu uczestniczyli: p.o. Dyrektor CLKP insp. Adam Frankowski, Zastępca Dyrektora CLKP insp. Małgorzata Kwietniewska, p.o. Zastępca Dyrektora CLKP kom. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska, p.o. Naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego pani Agnieszka Łukomska.