W trakcie postępowania

Termin składania ofert: 04.04.2018 godz. 10:00

CPV: 33696500-0, 33696300-8, 24322500-2, 38437000-7, 33793000-5, 09211200-3, 24910000-6

Wartość zamówienia: poniżej 221.000 euro

Dostawa odczynników chemicznych oraz materiałów i akcesoriów techniki kryminalistycznej do badań na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod poz. 528665-N-2018 w dniu 12.03.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod poz. 500062061-N-2018 w dniu 21.03.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod poz. 500062820-N-2018 w dniu 22.03.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod poz. 500066332-N-2018 w dniu 27.03.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod poz. 500066657-N-2018 w dniu 27.03.2018 r.