W trakcie postępowania

ZP-1/CLKP/2017

Kompleksowa obsługa podróży służbowych organizowanych na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Termin składania ofert:
13.03.2017 godz. 10:00
CPV:
79997000-9, 63000000-9, 63512000-1, 55100000-1, 66510000-8
Wartość zamówienia:
poniżej 209.000 euro

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod poz. 35768-2017 w dniu 02.03.2017 r.

Załączniki do strony