Przed otwarciem ofert

ZP-2/CLKP/2017

Dostawa odczynników chemicznych oraz materiałów i akcesoriów techniki kryminalistycznej do badań na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Termin składania ofert:
20.04.2017 godz. 10:00
CPV:
33696500-0, 33696300-8, 38437000-7, 33793000-5, 09211200-3
Wartość zamówienia:
powyżej 209.000 euro

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 08.03.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 10.03.2017 r.

Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało przesłane do publikacji  w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 29.03.2017 r.