Współpraca bilateralna

Współpraca z Armenią

W 2013 roku CLKP nawiązało współpracę z Centrum Naukowo-Badawczym Medycyny Sądowej podległym Ministerstwu Zdrowia Republiki Armenii. Po serii wstępnych rozmów i ustaleń w lipcu 2013 roku przedstawiciele Centrum Medycyny Sądowej z Armenii złożyli pierwszą oficjalną wizytę w CLKP.

W celu sformalizowania i przypieczętowania polsko-ormiańskiego partnerstwa dyrektor CLKP mł. insp. dr Waldemar Krawczyk oraz dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego z Armenii podpisali list intencyjny dotyczący rocznej współpracy między reprezentowanymi przez nich jednostkami. Kooperacja ma dotyczyć w szczególności:
  • edukacji i szkoleń,
  • projektów naukowo-badawczych,
  • organizacji konferencji i seminariów naukowych,
  • wymiany doświadczeń między biegłymi policyjnych laboratoriów kryminalistycznych w zakresie badań biologicznych, chemicznych oraz innych pozostających w obszarze medycyny sądowej,
  • wymiany biegłych w zakresie badań biologicznych i chemicznych.
W pierwszej fazie rocznej współpracy działania obu instytucji mają być skoncentrowane na badaniach biologicznych.