SHSU

W październiku 2015 roku Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i Sam Houston State University, College of Criminal Justice, Department of Forensic Science podpisały list intencyjny.

Kooperacja instytucji ma dotyczyć w szczególności:

Więcej informacji tutaj

  • edukacji i szkoleń,
  • projektów naukowo-badawczych,
  • promocji współpracy w zakresie kryminalistyki,
  • wymiany doświadczeń między biegłymi policyjnych laboratoriów kryminalistycznych,
  • kształcenia biegłych w zakresie badań kryminalistycznych
  • poszukiwania obszarów wspólnych działań USA i Europy w zakresie badań kryminalistycznych.