ISEC

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w ramach realizacji programu szczegółowego Komisji Europejskiej „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości” (Prevention of and Fight Against Crime) – ISEC 2012 uczestniczy w dwóch międzynarodowych projektach: „Enhancement of exchange of forensic information among law enforcement agencies” (HOME/2012/ISEC/FP/C1/4000003836) oraz „Improvement of DNA Forensic Laboratory Cooperation in V4 Countries” (HOME/2012/ISEC/FP/C1/000003837).

Propozycja współpracy została złożona przez Instytut Kryminalistyki Słowackich Sił Policyjnych (Institute of Forensic Science Slovak Police Force).
Projekt  „Improvement of DNA Forensic Laboratory Cooperation in V4 Countries” realizowany jest z partnerami Grupy Wyszehradzkiej (V4), w skład której wchodzą: Słowacja, Polska, Węgry oraz Czechy. Głównym założeniem projektu jest opracowanie wytycznych dotyczących identyfikacji ofiar i niezidentyfikowanych zwłok z wykorzystaniem systemu identyfikacji genetycznej obejmującej łączną analizę STR, Y-STR oraz mtDNA. W celu zebrania informacji z różnych europejskich laboratoriów kryminalistycznych w zakresie wykonywania badań identyfikacyjnych oraz analizy uzyskiwanych wyników zaplanowane zostały spotkania branżowe i warsztaty. Podczas spotkań uczestnicy będą anonimowo wypełniać formularze (120 osób z 53 laboratoriów zrzeszonych w ENFSI), a uzyskane wiadomości i dane zostaną przeanalizowane i ujęte w formie raportu. Projekt zakłada spotkania partnerskie dla państw członkowskich projektu, a także warsztaty z identyfikacji DNA. Pierwsze spotkanie zaplanowano pod koniec kwietnia 2014 roku w Bratysławie. Jego celem będzie przeprowadzenie przez uczestników warsztatów badań genetycznych materiału biologicznego pobranego od niezidentyfikowanych zwłok i od potencjalnych krewnych ofiar. Uzyskane profile DNA zostaną przeszukane z wykorzystaniem systemu CODIS. Ponadto na wybranych przypadkach zostaną zaprezentowane analizy mitochondrialnego DNA, w których uzyskano pozytywny wynik identyfikacji. Czas trwania projektu to 24 miesiące. W przesłanej do Słowacji deklaracji CLKP jako partnerskie laboratorium w projekcie zobowiązuje się do wyznaczenia biegłych z zakresu badań DNA, którzy będą aktywnie uczestniczyć w pracach nad projektem i wezmą udział w warsztatach organizowanych przez Słowację. Ponadto zobowiązujemy się do organizacji spotkania partnerskiego dla przedstawicieli Słowacji, Czech, Węgier i Polski. Efektem końcowym projektu będzie opracowanie podręcznika procedur z zakresu identyfikacji ofiar i niezidentyfikowanych zwłok. Opracowane procedury badań mają być zgodne ze standardami ISO/IEC 17025:2005.
W ramach projektu „Enhancement of exchange of forensic information among law enforcement agencies” planowany jest szereg spotkań partnerskich w ramach grup TRIADA i EXPERT. Biegli z Polski, Czech i Słowacji mają wypracować nowoczesny i skuteczny system wymiany informacji kryminalistycznych na potrzeby organów ścigania. 
Realizację prac wykonywanych w ramach projektów ISEC zaplanowano na lata 2014–2015.