Oferty pracy

Ogłoszenie CLKP o unieważnieniu konkursu na stanowisko Dyrektora CLKP

Data publikacji 02.03.2017

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji informuje, że w związku ze zmianą ustawy o instytutach badawczych (Dz.U. 2017 poz. 202 z 16.02.2017 roku) konkurs na stanowisko Dyrektora CLKP został unieważniony. Prosimy o odbiór dokumentów złożonych w związku z konkursem do dnia 31.03.2017 r.

Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie. Dokumenty można odbierać w Kancelarii CLKP mieszczącej się w siedzibie głównej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji Al. Ujazdowskie 7, Warszawa (tel.: 22 601 57 97, e-mail: kancelariaclkp@policja.gov.pl)