Badania traseologiczne

Badania traseologiczne to badania śladów przemieszczania się ludzi, zwierząt i środków lokomocji po każdym podłożu. Biegli z tej specjalności wykonują badania oceniająco-typujące śladów obuwia pod kątem przydatności do badań identyfikacyjnych; porównacze śladów obuwia z odpowiednim materiałem porównawczym identyfikującym but, którym ślad pozostawiono; identyfikujące bezpośrednio człowieka na podstawie odwzorowań stóp wewnątrz butów i śladów stóp odzianych lub bosych na każdym podłożu oraz badania porównawcze tropów zwierząt (łapy, kopyta itp.).
 
BADANIA WYKONYWANE W CLKP:
 
BADANIA ŚLADÓW TRASEOLOGICZNYCH:
  • badania identyfikacyjne obuwia na podstawie śladów wgłębionych, powierzchniowych i innych
  • wnioskowanie o osobie na podstawie śladów obuwia
  • badania butów na zestawienie par
  • badania identyfikacyjne śladów opon.

BADANIA ODWZOROWAŃ STÓP
  • identyfikacja osób na podstawie wzajemnego oddziaływania stopy i buta
  • badania odwzorowań stóp.

 

       
               Procedura badawcza:

"Badania traseologiczne" nr BJ-Z3-Pb-2.

ma akredytację nr AB 596, Polskiego Centrum Akredytacji.
 
       
       

PRACOWNIE WYKONUJĄCE PRZEDMIOTOWE BADANIA W KOMENDACH WOJEWÓDZKICH POLICJI:

 

UWAGA: Szczegółowy zakres badań należy zawsze konsultować z właściwym terenowo laboratorium kryminalistycznym w kraju.

 

 

Kontakt:
tel. (22) 601-72-43
fax (22) 646-58-11
e-mail: krzysztof.borkowski@policja.gov.pl