Badania daktyloskopijne

Biegli z tej specjalności zajmują się ujawnianiem, poprawą czytelności, rejestracją, zabezpieczeniem śladów daktyloskopijnych oraz badaniami mającymi na celu stwierdzenie, czy ślady linii papilarnych, czerwieni wargowej i małżowiny usznej ujawione na miejscu zdarzenia czynu przestępczego są zgodne z odbitkami osób, od których pobrano materiał porównawczy. Badają także ślady rękawiczek. Wizualizacji śladów dokunuje się, stosując odpowiednie metody badawcze oraz wykorzystując najnowocześniejszy sprzęt, tj. urządzenia do wzbudzania i rejestracji zjawiska luminescencji opóźnionej czy (jedyny w Europie) system obrazowania hiperspektralnego Condor. Biegli CLKP wykonują badania zlecane w ramach prowadzonych czynności procesowych w najpoważniejszych sprawach, jakie miały miejsce na terenie całej Polski. Współpracują z wieloma instytucjami związanymi z kryminalistyką w kraju i za granicą. Pondato poszukują również nowych metod ujawniania i wprowadzają je do codziennej praktyki laboratoryjnej.
 
BADANIA WYKONYWANE W CLKP:
 
IDENTYFIKACJA DAKTYLOSKOPIJNA
  • identyfikacja osób na podstawie odwzorowań linii papilarnych lub poletkowej budowy skóry
  • analiza mechaniki powstania śladów linii papilarnych
  • wnioskowanie o rodzaju podłoża, na którym ujawniono i zabezpieczono ślady linii papilarnych.
 
       
                Procedura badawcza:

"Badania daktyloskopijne" nr BJ-Z3-Pb-1,

ma akredytację nr AB 596, Polskiego Centrum Akredytacji.

 
       
       

 

BADANIA ŚLADÓW RĘKAWICZEK
  • badanie identyfikacyjne rękawiczek na podstawie ich śladów
  • analiza śladów rękawiczek w celu określenia ich cech grupowych.

BADANIA ŚLADÓW CZERWIENI WARGOWEJ
  • identyfikacja osób na podstawie śladów czerwieni wargowej.

WIZUALIZACJA ŚLADÓW
  • ujawnianie i poprawa czytelności odwzorowań za pomocą technik laboratoryjnych, w tym technik elektronicznego przetwarzania obrazu.


BADANIA Z ZAKRESU IDENTYFIKACJI DAKTYLOSKOPIJNEJ I WIZUALIZACJI ŚLADÓW WYKONYWANE SĄ TAKŻE W LABORATORIACH KOMEND WOJEWÓDZKICH POLICJI:

 

UWAGA: Szczegółowy zakres badań należy zawsze konsultować z właściwym terenowo laboratorium kryminalistycznym w kraju.

 

 

Kontakt:
tel. (22) 601-72-43
fax (22) 646-58-11
e-mail:krzysztof.borkowski@policja.gov.pl