Badania chemiczne

W ramach badań chemicznych wydawane są opinie związane z badaniami porównawczymi w przypadku mikrośladów oraz badaniami identyfikacyjnymi w przypadku pozostałych śladów. Do głównych zadań biegłych z tej specjalności należy przeprowadzenie badań mikroślaów (powłoki malarskie, włókna, szkła, tworzywa sztuczne, metale i ich stopy), substancji łatwopalnych, drażniących i alkoholi, pozostałości po wystrzale z broni palnej, różnego rodzaju nietypowych substancji, a także środków odkurzających, substancji psychotropowych i prekursorów, które dotyczą spraw związanych ze zwalczaniem przestępczości narkotykowej na potrzeby policji, prokuratury i sądów. Biegli identyfikują te substancje, przeprowadzają analizę ilościową, wykonują badania porównawcze i profilowanie.
 
BADANIA WYKONYWANE W CLKP:
 
BADANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I PREKURSORÓW
 • badania jakościowe i ilościowe środków odurzających,
 • badania jakościowe i ilościowe substancji psychotropowych i prekursorów,
 • profilowanie narkotyków syntetycznych i ich prekursorów,
 • badania porównawcze środków odurzających,
 • badania porównawcze substancji psychotropowych i prekursorów,
 • identyfikacja metod produkcji narkotyków syntetycznych i ich prekursorów.

 

       
 
      
 

 Procedura badawcza:

 "Analiza ilościowa siarczanu amfetaminy metodą chromatografii gazowej" nr BJ-Z4-Pb-2,


ma akredytację nr AB 596 Polskiego Centrum Akredytacji.

       
       

BADANIA MIKROŚLADÓW
 • badania włókien
 • badania powłok malarskich
 • badania tworzyw sztucznych
 • badania klejów
 • badania szkieł
 • badania metali i ich stopów
 • badania nietypowych śladów.

BADANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH, SUBSTANCJI ŁATWOPALNYCH I ALKOHOLI
 • badania materiałów wybuchowych
 • badania substancji niestabilnych chemicznie
 • badania pozostałości powybuchowych
 • badania pozostałości popożarowych
 • badania śladów kontaktowych materiałów wybuchowych
 • badania środków drażniących
 • badania płynów łatwopalnych
 • badania alkoholi
 • badania nieznanych substancji.

BADANIA POZOSTAŁOŚCI PO WYSTRZALE Z BRONI PALNEJ
 • badania pozostałości po wystrzale z broni palnej.

 

PRACOWNIE WYKONUJĄCE BADANIA FIZYKOCHEMICZNE W KOMENDACH WOJEWÓDZKICH POLICJI:


 •  

UWAGA: Szczegółowy zakres badań należy zawsze konsultować z właściwym terenowo laboratorium kryminalistycznym w kraju.

 

Przykład interesującego badania.

Kontakt:
tel. 22 601-50-78,
tel. 22 601-46-19
e-mail: anna.trynda@policja.gov.pl