Badania wykonywane w CLKP

Zapraszamy do zapoznania się z badaniami wykonywanymi przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji


 

Badania dokumentów

Badania fonoskopijne

Badania zapisów wizualnych

Badania informatyczne

Badania poligraficzne

Badania antroposkopijne

Badania broni i balistyki

Badania mechanoskopijne

Badania metaloznawcze

Badania wypadków drogowych

Badania osmologiczne

Badania chemiczne

Badania biologiczne

Badania daktyloskopijne

Badania traseologiczne

Zatwierdzanie specyfikacji technicznych i
potwierdzanie pozbawienia broni palnej cech użytkowych